Voorwaarden:

Een last minute training kun je maximaal 24 uur van te voren online reserveren daarom is deze les lekker voordelig. SkiBook zorgt er voor dat je bij iemand op de baan komt te staan van hetzelfde niveau.

Een eenmaal gereserveerde last minute-training is niet meer te verplaatsen.