Verkeershinder door groot onderhoud N738 Deurningerstraat en aanleg rotonde N343 Bornsestraat

Provincie Overijssel start met groot onderhoud aan de N738 Deurningerstraat tussen Hengelo en de Gammelkerstraat te Weerselo. Ze vervangen asfalt en pakken bermen en kruispunten aan.

Planning

Wegafsluitingen N738 Deurningerstraat

De werkzaamheden starten op maandag 30 augustus 2021 en duren t/m vrijdag 29 oktober 2021. Om veilig en snel te kunnen werken wordt de weg tijdelijk afgesloten:

Maandag 27 september 2021 tot en met vrijdag 22 oktober 2021:

N738 deel 3: kruising Hoofdstraat – Koehorsterweg tot en met de kruising met de Gammelkerstraat – Postweg. Beide kruispunten zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Er is met de provincie gezamenlijk besloten een extra ‘’omleiding’’ in te stellen via de Reininksweg en Beldhuismolenweg (inrit Cafe Restaurant Golbach aan de Hengelosestraat) om SnowiseSports zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Onder de noemer ‘’Snowise’’ is via pijlborden de route aangegeven langs boven genoemde wegen.

Vanuit de richting Weerselo mag je gebruik maken van het fietspad, let wel op dat auto’s te gast zijn 😊